Księgowość i doradztwo

Blog

Zanim zatrudnisz pierwszego pracownika na umowę o pracę. Przeczytaj!

Zanim zatrudnisz pierwszego pracownika na umowę o pracę. Przeczytaj!

Zanim zatrudnisz pracownika musisz podpisać umowę z lekarzem medycyny pracy, przejść szkolenie dla pracodawców z zakresu BHP, pierwszej pomocy, ppoż.
Zakupić usługę badania środowiska pracy, sporządzić lub zlecić sporządzenie instrukcji BHP, oceny ryzyka zawodowego. Zakupić apteczkę…