Księgowość i doradztwo

Blog

ANTRAG

Zanim zatrudnisz pierwszego pracownika na umowę o pracę. Przeczytaj!

1. Umowa z medycyną pracy.
https://www.promeda.pl/dlaczego-pracodawca-musi-podpisac-umowe-z-lekarzem-medycyny-pracy/

2. Szkolenie BHP dla pracodawców.

Pracodawca mający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż III kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Pracodawca, który wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium według programu opracowanego na podstawie ramowego programu określonego w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Następnie po 12 miesiącach musi uczestniczyć w 1 szkoleniu okresowym. Następnie nie rzadziej niż raz na 5 lat.

3. Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracodawcy.

https://www.lex.pl/organizacja-pierwszej-pomocy-przedmedycznej-w-zakladzie-pracy,1292.html

4. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej, jeśli jest się właścicielem budynku.
https://bhpodpodszewki.pl/szkolenie-inspektorow-ochrony-przeciwpozarowej/

5. Badanie środowiska pracy.
https://asystentbhp.pl/pomiary-czynnikow-szkodliwych-jak-czesto/

6. Instrukcje obsługi BHP urządzeń.
https://kadry.infor.pl/kadry/bhp/ochrona_indywidualna/111531,Zasady-tworzenia-instrukcji-bhp.html

7. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku.
https://asystentbhp.pl/kto-moze-dokonywac-oceny-ryzyka-zawodowego-w-firmie/

8. Organizacja apteczki

Zatrudniamy pracownika na umowę o pracę.

1. Przeprowadzamy proces rekrutacyjny
2. Kandydat dostarcza nam kwestionariusz osobowy.

2. Podpisujemy umowę przed dniem rozpoczęcią pracy.
3. Skierowujemy na badanie lekarskie.
Czynniki szkodliwe wpisujemy zgodnie badaniami środowiska pracy
5. Pracownik nam dostarcza zaświadczenie lekarskie i inne dokumenty.
4. Przeprowadzamy szkolenie BHP przed przystąpieniem do pracy na stanowisku.
5. Kompletujemy teczkę akt osobowych.
6. Tworzymy ewidencję czasu pracy.