Biuro rachunkowe

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy PUP Opole

Jednorazowe dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Opolu jest bezzwrotnym świadczeniem udzielanym osobom planującym założyć własną działalność gospodarczą. Środki można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z założeniem firmy, np. zakup komputera, drukarki czy opłacenie pomocy prawnej.

We wniosku o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Opolu należy określić, o jaką kwotę ubiega się przyszły przedsiębiorca. Dotacja wynosi maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo należy wskazać rodzaj planowanej działalności i symbol podklasy określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Pismo z załącznikami powinno trafić do placówki, w której przyszły przedsiębiorca jest zarejestrowany. Oznacza to, że osoby starające się o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy PUP we Wrocławiu, w siedzibie tego urzędu załatwiają swoje sprawy związane z dofinansowaniem.

Ubieganie się o dotacje z PUP niesie za sobą konieczność skompletowania wielu dokumentów, których prawidłowe wypełnienie nie jest łatwe. Warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanych księgowych, którzy posiadają szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania z PUP. Współpracujemy z osobami planującymi założenie własnej działalności i przedsiębiorcami.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Zapoznamy się z Państwa oczekiwaniami, odpowiemy na pytania i ustalimy plan działania.