Biuro rachunkowe

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy PUP Kluczbork

Osobom planującym założenie własnej działalności gospodarczej pomagamy uzyskać dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Kluczborku. Wykwalifikowani pracownicy wspierają początkujących przedsiębiorców w prawidłowym wypełnianiu wniosków i szacowaniu kosztów.

Bezzwrotne środki z jednorazowego dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy muszą być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Program kierowany jest do osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Kluczborku lub poszukujących pracy niepozostawiających w zatrudnieniu. Dotacja może być skierowana na pokrycie kosztów związanych z założeniem firmy, np. zakupu sprzętu biurowego, opłacenia doradztwa prawnego i księgowego.

Maksymalna kwota dotacji to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Wnioski należy składać do placówki, w której jest się zarejestrowanym, czyli np. dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy PUP w Częstochowie przysługuje osobom zarejestrowanym w tym mieście. Prawidłowo wypełnione dokumenty muszą określać:

  • jaką kwotę dofinansowania chce uzyskać początkujący przedsiębiorca,

  • symbol podklasy działalności określony zgodnie z PKD,

  • rodzaj planowanej działalności gospodarczej,

  • oszacowane koszty podjęcia działalności z określeniem źródeł ich finansowania,

  • harmonogram wydatków,

  • formę zabezpieczenia zwrotu dotacji.

Właściwy urząd rozpatruje wniosek w ciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Zapoznamy się z Państwa oczekiwaniami i odpowiemy na pytania dotyczące ubiegania się o środki z PUP. Współpracujemy z osobami prywatnymi chcącymi założyć firmę i przedsiębiorstwami.