Biuro rachunkowe

Dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy PUP Wrocław

Zajmujemy się pozyskiwaniem dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy dla osób chcących założyć własną działalność. Pomagamy przyszłym przedsiębiorcom wypełniać urzędowe druki i terminowo składać je w PUP we Wrocławiu i realizować założenia umowy dotyczącej przyznania dotacji.

Jednorazowe dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) we Wrocławiu jest bezzwrotne i przyznawane jest na pokrycie kosztów podjęcia działalności gospodarczej. Dotację można przeznaczyć np. na zakup sprzętu biurowego, doradztwo księgowe lub prawne. Środki na założenie firmy przysługują osobom zarejestrowanym jako bezrobotne, poszukującym pracy niepozostawiającym w zatrudnieniu i opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy nie wykonują innej pracy zarobkowej.

Prawidłowo złożony wniosek o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) we Wrocławiu zawiera informacje o kwocie, o jaką się stara przyszły przedsiębiorca i rodzaju planowanej działalności. W dokumencie należy wskazać oszacowane koszty założenia firmy ze źródłami ich finansowania oraz formę zabezpieczenia zwrotu dotacji. Komplet dokumentów należy składać w konkretnej placówce, tzn. że osoby planujące zakładanie działalności gospodarczej w Kluczborku, powinny udać się do PUP w tym mieście.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Zapewniamy fachowe doradztwo i profesjonalną obsługę klienta. Nasi wykwalifikowani księgowi mają dużą wiedzę i doświadczenie w pozyskiwaniu środków z PUP. Od wielu lat pomagamy przedsiębiorcom i osobom planującym założenie własnej działalności. Załatwiamy sprawy online, dzięki czemu mogą Państwo zlecać nam zadania bez wychodzenia z domu lub biura.