Biuro rachunkowe

Cennik

Ceny

Usługi Księgowe

Cennik ważny od stycznia 2022 

Rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowejPodatnik zwolniony
podmiotowo lub przedmiotowo
z podatku VAT
Czynny podatnik Podatku VAT
1. Księgowość rozliczana na podatkowej książce przychodów rozchodów (zasady ogólne, skala podatkowa lub podatek liniowy)
– brak dokumentów w miesiącu podtrzymanie w systemie księgowym okres zawieszenia działalności20,00 zł
– od 1 do 30 pozycji miesięcznie200,00 zł
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie325,00 zł
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie455,00 zł
– od 91 do 120 pozycji miesięcznie585,00 zł
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie780,00 zł
– od 151 pozycjiwycena indywidualna
2. Księgowość rozliczana w ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
– brak dokumentów w miesiącu podtrzymanie systemie 20,00 zł20,00 zł
– od 1 do 30 pozycji miesięcznie120,00 zł200,00 zł
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie260,00 zł325,00 zł
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie390,00 zł455,00 zł
– od 91 do 120 pozycji miesięcznie520,00 zł585,00 zł
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie715,00 zł780,00 zł
-od 151 pozycjiwycena indywidualna
3. Karta podatkowa
Opłata za wypełnienie deklaracji PIT 16A,80,00 zł
– brak dokumentów w miesiącu podtrzymanie systemie 20,00 zł
– od 1 do 30 pozycji miesięcznie200,00 zł
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie325,00 zł
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie455,00 zł
– od 91 do 120 pozycji miesięcznie585,00 zł
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie780,00 zł
– od 151 pozycjiwycena indywidualna
4. Księgowość rozliczana na pełnych księgach rachunkowych wg ustawy o rachunkowości
–  brak dokumentów w miesiącu podtrzymanie systemie 100,00 zł
– od 1 do 30 pozycji miesięcznie780,00 zł
– od 31 do 60 pozycji miesięcznie1 040,00 zł
– od 61 do 90 pozycji miesięcznie1 170,00zł
– od 91 do 120 pozycji miesięcznie1 690,00 zł
– od 121 do 150 pozycji miesięcznie1 950,00 zł
– od 151 pozycjiwycena indywidualna
Księgowanie wyciągu bankowego- pozycja na wyciągu0,75 zł
Opracowanie polityki rachunkowościOd 780,00 zł
Sporządzenie sprawozdania finansowegomiesięczne wynagrodzenie
EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH – BEZWLĘDU NA FORMĘ PROWADZENIA KSIEGOWOŚCI
Wpis do ewidencji – przyjęcie, ulepszenie, odłączenie, przyłączenie części składowej, wycofanie, likwidacja, sprzedaż20,00 zł
– Wpis do kartoteki środka trwałego w budowie.20,00 zł
EWIDENCJA RÓŻNIC KURSOWYCH i OPERACJE WALUTOWE
– przeliczenie dokumentu faktury, paragonu (…) na złotówki3,50 zł
– wpis do ewidencji na wyciągu bankowym0,75 zł
– sporządzenie zestawienia miesięcznego różnic kursowych z dokumentów zakupu20,00 zł
– sporządzenie zestawienia miesięcznego różnic kursowych z dokumentów sprzedaży20,00 zł
– sporządzenie zestawienie miesięcznego różnic kursowych ze stanu na rachunku bankowym wg metody podatkowej20,00 zł
DODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWE
– Monitoring białej listy VAT i korekty z tym związane6,50 zł/wpis
– Monitoring należności i korekta VAT z tym związana (ulga za złe długi)6,50 zł/wpis
– Monitoring zobowiązań i korekta VAT, kosztów za długi nie spłacone w termie ustawowym6,50 zł/wpis
– Kontrola miesięczna ewidencji przebiegu pojazdu na cele VAT6,50 zł/wpis

 

 

 

Ceny

Usługi kadrowo-płacowe i ZUS

KADRY
Usługa sporządzenia dokumentów kadrowych – umowa o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu, umów cywilnoprawnych100,00 zł/dokument
Usługa prowadzenia ewidencji czasu pracy i kart urlopowych75,00 zł /os
Założenie teczki osobowej pracownika75,00 zł/os
PŁACE
1. Wprowadzenie pracownika do programu płacowego50,00 zł/os
2. Sporządzenie listy płac50,00 zł/ lista
3. Sporządzanie odcinków płacowych i kasowych list płac3,00 zł /lista, odcinek
4. Sporządzenie rachunku do umów zlecenia/ o dzieło50,00 zł/ lista
5. Rozliczenie powołania członka zarządu50,00 zł/os
6. Sporządzenie dodatkowej listy płac np. – związanej wykorzystywaniem przez pracownika samochodu służbowego na cele prywatne, bonów i innych świadczeń niepienieżnych50,00 zł/os
PODATKI OD WYNAGRODZEŃ
1. Sporządzanie deklaracji rocznej o zapłaconych zaliczkach od wynagrodzeń PIT 4R/ PIT 8AR oraz wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego100,00 zł /deklaracja
2. Sporządzenie PIT 11 dla pracownika i wysyłka elektroniczna do Urzędu Skarbowego100,00 zł/deklaracja
3. Wysyłka przez biuro PIT 11 i informacji rocznej zus do pracownika za pośrednictwem pocztą polskiej30,00 zł/ pracownik
ZUS
Obsługa płatnika ZUS nie zatrudniającego pracowników/ zleceniobiorców
1. Sporządzenie dokumentów wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń związku z przyznanymi ulgami w opłacaniu zus50,00 zł
2. Sporządzenie deklaracji DRA100,00 zł
3. Sporządzenie ZUS- Z 3b związku z ubieganiem się o zasiłek chorobowy lub opiekuńczy75,00 zł
4. Sporządzenie Wniosek o A1 wraz z dokumentem EKUZ150,00 zł
5. Sporządzenie dokumentów zgłoszenia/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny50,00 zł
PŁATNIK NIE WYPŁACAJĄCY ZASIŁKÓW
Obsługa płatnika ZUS zatrudniającego pracownikówDo 10 ubezpieczonychOd 10 do 20 ubezpieczonych
1. Zgłoszenie do ubezpieczenia/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia50,00 zł
2. Zgłoszenie/ wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny50,00 zł
3. Sporządzenie miesięcznego kompletu rozliczeniowego do ZUS i wysyłka elektroniczna100,00 zł
4. Sporządzenie informacji rocznej o wpłaconych składkach dla osób ubezpieczonych20,00 /deklaracja
5. Sporządzanie dokumentów Z- 3, Z-3a, Z -3b100,00 zł
6. Sporządzenie ZUS IWA100,00 zł
PŁATNIK WYPŁACAJĄCY ZASIŁKI – od 21 ubezpieczonych
Usługa kadrowo-płacowacena indywidualna – ustalona na całe rozliczenie kadrowo-płacowe
INNE USŁUGI
Wnioski o dotacjeod 150,00 zł rbh
Pisma i wnioski o układy ratalne do ZUS i Urzędu Skarbowegood 150,00 zł rbh
Wystawienie faktury, faktury korygującej, noty w imieniu klienta50,00 zł
Wnioski i inne pisma.od 150,00 zł rbh
Usługa zwrotu VAT REFUND5% od kwoty odzyskanej, nie mniej niż 50,00 zł od deklaracji
Konsultacja przy zakładaniu działalności gospodarczej (z wnioskami CEIDG, VAT -R, ZUS ZUA, ZUS ZZA)od 150,00 zł rbh
Usługi archiwizacyjne- przechowywanie dokumentacji100,00 /segregator rok
Szkolenie z zakresu księgowości, kadr i płac, zusod 150,00 zł rbh
Sporządzenie deklaracji GUS100,00 zł
Sporządzenie i wysyłka pliku jpk za miesiąc bez dokumnetów100,00 zł

Ceny

Usługi kadrowo-płacowe i ZUS

Rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowejPodatnik zwolniony
podmiotowo lub przedmiotowo
z podatku VAT
Czynny podatnik Podatku VAT
OPŁATY DODATKOWE ZA NIEWYWIAZYWANIE SIĘ Z UMOWY Z BIUREM
-dostarczenie dokumentów po 10. dniu miesiąca do 19 dnia miesiąca100,00 zł
-dostarczenie dokumentów po 19 dniu miesiąca300,00 zł
-korekta deklaracji ze względu na niedostarczenie dokumentu w terminie130,00 zł

Ceny

Zasady naliczania opłat

1.Za każdy okres rozliczenia biuro rachunkowe pobiera wynagrodzenie. 2. Wynagrodzenie jest płatne zgodnie z wystawioną fakturą VAT. 3. Wynagrodzenie usług jest rozliczane wg cennika lub wg ustalonej ceny indywidualnej. 4. Wszystkie kwoty w cenniku są kwotami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT.