Księgowość i doradztwo

Blog

ANTRAG

Ulga termomodernizacyjna

Termomodernizacja

Tylko na istniejący jednorodziny budynek mieszkalny, którego jest się właścicielem lub współwłaścicielem. Nie można skorzystać na budynki w trakcie budowy.

Kwota odliczana od dochodu

(podstawy opodatkowania) – 53 000,00 zł

Limit na podatnika a nie na jedno inwestycję, każdy z małżonków ma oddzielny limit, czyli w sumie mają 106 000,00 zł)
Ilość inwestycji dowolna tylko suma wszystkich ograniczona jest kwotą limitu.

Okres trwania jednej inwestycji – 3 lata

Pierwszy wydatek w 01.02.2019 to ostatni musi być 31.12.2022
Nie zakończenie inwestycji w okresie 3 lat powoduje obowiązek naliczenia odliczonej ulgi za okres 2 lat wcześniejszych w deklaracji za 3 okres tj. np 2022.

Okres odliczania ulgi – 6 lat liczony na jedną inwestycję.

Pierwszy wydatek 01.02.2019 – to ostatnia możliwość odliczania w deklaracji za rok 2025.
Każda inwestycja ma swój własny okres odliczania

Zwrot przysługuje na wydatki faktycznie poniesione.

Wydatki trzeba udokumentować fakturą.
Podatnik nie może odliczyć wydatków na termomodernizację w tej części, w której w rzeczywistości ich nie poniósł (bo np. zostały mu zwrócone z dotacji lub skorzystały z innej ulgi podatkowej).